Instructeurs OTC voorzien van gehoorbescherming

22 november 2019

Gisteren zijn onze instructeurs voorzien van persoonlijke gehoorbescherming. Ook wij staan regelmatig in een omgeving van lawaaibronnen en moeten onszelf daar tegen beschermen. Er is veel gehoorbescherming op de markt. Je kunt kiezen uit Watten, Proppen, Pluggen, Oordoppen, Otoplastieken en Oorkappen.  De eerste 4 geven maximale bescherming van ongeveer 10 dB(A), mits je ze goed in doet! Oorkappen afhankelijk van de soort kap en de hoogte van het geluid maximaal ongeveer 25 dB(A), mits niet uitgesleten en goed passend. Otoplastieken zijn gemaakt van een afgietsel in het oor, bevat een verwisselbaar en instelbaar filter dat geluid tegenhoud. De maximale bescherming is ook met otoplastieken 25 dB(A).

Wetgeving;

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om gehoorschade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. Hiervoor geldt een aantal richtlijnen die door de EU zijn bepaald. Bij deze richtlijnen wordt gerekend in dB(A). Dit is niet precies hetzelfde als decibel, maar een aangepaste eenheid die rekening houdt met de gevoeligheid van het menselijk oor.
Bij dagelijkse blootstelling boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
Bij dagelijkse blootstelling boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten na gebruik van gehoorbeschermers) moet een plan van aanpak opgesteld worden om het geluid onder de grenswaarde te brengen.
Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de risico’s van schadelijk geluid.
Werknemers hebben eens per vier jaar recht op een gehoortest.
Bij dagelijks blootstelling gaat de wet uit van acht uur per dag. Bij hoger dan 80 dB(A) moet men dus al bij minder werkuren maatregelen treffen. Voor 83 dB(A) geldt dit bij vier uur en voor 86 dB(A) bij twee uur per dag. De grens van 87 dB(A) mag in geen geval worden overschreden.

Meer weten over gehoorbescherming? U kunt ons altijd even bellen.

 

 

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Zijn uw blusmiddelen aan onderhoud toe?

Laat het periodiek onderhoud en controle van uw brandblusapparatuur uitvoeren door onze REOB gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen. Alles onder 1 dak, hoe makkelijk kan het zijn!

Op zoek naar een leverancier voor uw BHV materialen?

Voor (veiligheids-) pictogrammen en EHBO materialen zoals verbandtrommels bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar een AED? OTC heeft het dealer-schap van de Philips AED. Hiermee kunnen we voor een goede prijs een kwalitatieve AED leveren.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden!

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting?

Voor een adequate uitvoering van de RI&E beschikken wij over een brede ervaring, waardoor wij een vaste aanpak kennen, alsmede een deskundige passende systematiek. Graag zijn wij u hierbij van dienst.