Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor een opleiding of cursus bij OTC Someren is mogelijk door het opsturen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of door inschrijving via de website www.OTC-someren.nl. Door de inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met deze voorwaarden. Na inschrijving hanteert OTC opleidings- en trainingscentrum een bedenktijd van zeven werkdagen.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Binding

Cursisten binden zich voor de duur van de cursus.

Voldoende deelname

Opleidingen en cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als een opleiding of cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Reeds betaalde lesgelden zullen worden terugbetaald.

Wachtlijst

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als een opleiding of cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. Er wordt dan een wachtlijst op volgorde van binnenkomst opgesteld.

Betaling

Bij inschrijving ontvangt U van ons een bevestiging van inschrijving. Cursisten zullen op opgegeven mail adressen een uitnodiging ontvangen voor de opgegeven cursus. Na afloop van de cursus ontvangt u een factuur met een verzoek tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of door automatische incasso op een datum rond de start van de opleiding of cursus.

Annulering

1.      Annulering van een opleiding of cursus dient schriftelijk te gebeuren op onderstaand adres t.a.v. het inschrijfbureau.

2.      Voor cursussen die nog niet gestart zijn, geldt dat annuleren mogelijk is tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding of cursus. Er worden dan alleen administratiekosten in rekening gebracht.

3.      Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de cursist gebonden tot het betalen van 50% van het cursusgeld.

4.      Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een cursus blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd.

5.     Trainingen vinden doorgang op basis van minimale inschrijving. OTC behoud zich het recht tot 14 dagen voor aanvang de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij aantoonbare overmacht. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Afwezigheid

Door de cursist verzuimde cursussen kunnen niet worden ingehaald. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de administratie via het telefoonnummer 0493-782287. In geval van afwezigheid van de docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, wordt de cursus op een later tijdstip ingehaald.

Wijziging

OTC is bevoegd af te wijken van de op de website vermelde cursuslocatie, cursusdata en cursustijden, als daar een goede reden voor is. Indien zo’n wijziging optreed, kan de cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Examen

De cursussen kunnen worden afgesloten met een intern of extern examen. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld worden vastgesteld door de betreffende exameninstantie. De cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor juiste en tijdige aanmelding c.q. inschrijving bij de instantie die het betreffende examen afneemt. OTC draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Vrijstellingen

De cursist kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de cursist de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat het opleidingsinstituut het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het opleidingsinstituut. Het lesmateriaal mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd.

Schorsing

De cursist dient de aanwijzingen van het personeel van het opleidingsinstituut op te volgen. Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt dan is de directie bevoegd de cursist te schorsen. Wanneer een cursist, die eerder geschorst is geweest en/of onoplosbare problemen heeft gehad met OTC, zich op een later moment inschrijft, kan deze inschrijving worden geweigerd.

Vertrouwelijkheid  

OTC, zijn personeel en/of voor OTC werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. OTC conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

OTC verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant garandeert dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door OTC.

Klachtenregeling

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleiding.

Privacy statement

Klik hier voor onze privacy statement

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

0493 - 782 287

Of vul het formulier in:

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Laatste Nieuws

De laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van OTC-Someren

09 april 2019

Veiligheidstraining in het Pools bij OTC

Poolse werknemers leveren een onmiskenbare bijdrage op de arbeidsmarkt om ons heen merken wij. Ook deze medewerkers moeten voldoen aan de Nederlandse V&G wetgeving. Er is behoefte aan scholing van deze medewerkers zoals Heftruck, Reachtruck, Zijladers, werken met bovenloopkranen, BHV en VCA. Heeft u Poolse medewerkers welke moeten worden opgeleid…

Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting conform artikel van de arbowet. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren. Met het inventariseren en evalueren van de risico's worden de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht en schriftelijk vastgelegd.

Kijk eens rond op de site en bel ons voor een vrijblijvende kennismaking om te zien of wij u van dienst kunnen zijn met onze dienstverlening.

BHV als burgerhulpverlener

BHV als burgerhulpverlener

Bent u BHV’er? Dan weet u wat u moet doen bij een hartstilstand, want u heeft tijdens de BHV cursus leren reanimeren. U kunt iemand een levenskans bieden door als burgerhulpverlener deel uit te maken van een 6-minutenzone in uw eigen buurt. Word ook burgerhulpverlener en meld u nu aan. Geef bij Opleider aan dat u de reanimatietraining via OTC heeft gevolgd.

Snelcursus EHBO?

Heb je geen tijd voor het volgen van een uitgebreide EHBO cursus? Wil je alleen de meest voorkomende handelingen leren? Maak kennis met onze modulaire opbouw van een EHBO cursus, We beginnen met de 7 meest voorkomende ongevallen, gecertificeerd door het Rode Kruis.

1) EHBO snelcursus
2) Reanimatie met AED training
3) Schakelmodule basis EHBO
4) uitgebreide EHBO

Bedrijfshulpverlening verplicht?

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen. Wij hebben daar alle kennis en ervaring voor in huis. Naast onze BHV cursus en andere BHV opleidingen stellen we daarom graag informatie beschikbaar.

Kijk eens rond op de site en bel ons voor een vrijblijvende kennismaking om te zien of wij u van dienst kunnen zijn met onze dienstverlening.

Geldigheidsduur certificaat BHV

De Arbowet stelt dat BHV maximaal 2 jaar geldig is. Gesteld wordt wel dat de werkgever zelf verantwoordelijk is om kennis & vaardigheden op peil te houden en dient hiervan bewijslast te kunnen overleggen. Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan (in veel gevallen) te voldoen aan deze verplichting. Met een BHV diploma van 1 jaar is de werkgever dus (bijna) altijd "Arboproof". Op die manier bewijst de werkgever serieus om te gaan met de Arbowet en met de veiligheid van alle betrokkenen.