Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor een opleiding of cursus bij OTC Someren is mogelijk door het opsturen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of door inschrijving via de website www.OTC-someren.nl. Door de inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met deze voorwaarden. Na inschrijving hanteert OTC opleidings- en trainingscentrum een bedenktijd van zeven werkdagen.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Binding

Cursisten binden zich voor de duur van de cursus.

Voldoende deelname

Opleidingen en cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als een opleiding of cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Reeds betaalde lesgelden zullen worden terugbetaald.

Wachtlijst

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als een opleiding of cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. Er wordt dan een wachtlijst op volgorde van binnenkomst opgesteld.

Betaling

Bij inschrijving ontvangt U van ons een bevestiging van inschrijving. Cursisten zullen op opgegeven mail adressen een uitnodiging ontvangen voor de opgegeven cursus. Na afloop van de cursus ontvangt u een factuur met een verzoek tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of door automatische incasso op een datum rond de start van de opleiding of cursus.

Annulering

1.      Annulering van een opleiding of cursus dient schriftelijk te gebeuren op onderstaand adres t.a.v. het inschrijfbureau.

2.      Voor cursussen die nog niet gestart zijn, geldt dat annuleren mogelijk is tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding of cursus. Er worden dan alleen administratiekosten in rekening gebracht.

3.      Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de cursist gebonden tot het betalen van 50% van het cursusgeld.

4.      Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een cursus blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd.

5.     Trainingen vinden doorgang op basis van minimale inschrijving. OTC behoud zich het recht tot 14 dagen voor aanvang de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij aantoonbare overmacht. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Afwezigheid

Door de cursist verzuimde cursussen kunnen niet worden ingehaald. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de administratie via het telefoonnummer 0493-782287. In geval van afwezigheid van de docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, wordt de cursus op een later tijdstip ingehaald.

Wijziging

OTC is bevoegd af te wijken van de op de website vermelde cursuslocatie, cursusdata en cursustijden, als daar een goede reden voor is. Indien zo’n wijziging optreed, kan de cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Examen

De cursussen kunnen worden afgesloten met een intern of extern examen. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld worden vastgesteld door de betreffende exameninstantie. De cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor juiste en tijdige aanmelding c.q. inschrijving bij de instantie die het betreffende examen afneemt. OTC draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Vrijstellingen

De cursist kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de cursist de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat het opleidingsinstituut het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het opleidingsinstituut. Het lesmateriaal mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd.

Schorsing

De cursist dient de aanwijzingen van het personeel van het opleidingsinstituut op te volgen. Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt dan is de directie bevoegd de cursist te schorsen. Wanneer een cursist, die eerder geschorst is geweest en/of onoplosbare problemen heeft gehad met OTC, zich op een later moment inschrijft, kan deze inschrijving worden geweigerd.

Vertrouwelijkheid  

OTC, zijn personeel en/of voor OTC werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. OTC conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

OTC verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant garandeert dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door OTC.

Klachtenregeling

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleiding.

Privacy statement

Klik hier voor onze privacy statement

Code 95

OTC registreert eventueel behaalde punten voor code 95 bij het CCV. Wij doen dit met uiterste zorgvuldigheid, desondanks kan er altijd iets fout gaan, ook bij het CBR. Belangrijk dat de kandidaat na het behalen van de punten binnen 1 maand controleert via mijncbr.nl  of de punten daadwerkelijk zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is moet de kandidaat dit direct melden bij OTC. Meldingen welke later dan 1 maand na het volgen van de cursus worden gedaan kunnen er toe leiden dat na registratie bij het CCV niet meer mogelijk is. Ongeacht de reden, kan OTC hier dan niet meer verantwoordelijk voor worden gehouden.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

0493 - 782 287

Of vul het formulier in:

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Laatste Nieuws

De laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van OTC-Someren

20 augustus 2019

Vacature Docent / instructeur code 95 & rijvaardigheid

Zoekt u een afwisselende baan met vrijheid en het werken voor verschillende grote organisaties, dan zijn wij op zoek naar jou! OTC opleidings- en trainingscentrum is een kennis– en opleidingsinstituut in de veiligheidsbranche en beschikt over een modern regionaal opleidingscentrum waarin wij een breed pakket aan veiligheidstrainingen kunnen verzorgen, we…

Onze Kernwaarde: Enthousiast

Achter OTC schuilt een jong, enthousiast, gepassioneerd team met veel kennis en aandacht voor de klant en geeft iedereen een warm welkom. Ieder teamlid met een eigen expertise, staat voor u klaar om te helpen bij het verwezenlijken van uw behoeften op het gebied van veiligheid. Ons doel: op vriendelijke maar professionele werkwijze onze relaties volledig ontzorgen!

Onze Kernwaarde: Respectvol

Respectvol naar collega’s en klanten door je in iemand anders te verplaatsen, en je te gedragen op een manier waaruit blijkt dat je de ander serieus neemt. Respectvol zijn betekent dat je de mening, tijd en ruimte van anderen waardeert en altijd vriendelijk en beleefd blijft.

Onze Kernwaarde: Laagdrempelig

Veiligheid is een cultuur. We hebben onszelf als doel gesteld trainingen te verzorgen gericht op het creëren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Door het geleerde positief te benadrukken krijgt een cursist zelfvertrouwen waarmee deze sneller zal gaan handelen en meer eigen verantwoordelijkheid zal ontwikkelen. Hiermee maken onze cursisten uiteindelijk in de praktijk het verschil.

Onze Kernwaarde: Betrokken

Al onze medewerkers zijn Betrokken én bevlogen medewerkers, niet vanzelfsprekend door de toegenomen individualisering. Onze medewerkers leveren een ongekende hoge toegevoegde waarde door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning en kwaliteitsbewustzijn richting onze klanten. Onze medewerkers voelen zich verbonden met uw organisatie.

Onze Kernwaarde: Onderscheidend

Het vermogen ons te onderscheiden komt voort uit ons concept relaties op te bouwen met onze klanten en deze naar wens volledig te ontzorgen aangaande veiligheid binnen de vastgestelde kaders van “kennis”, “kunde” en “vaardigheden”. Wij leveren maatwerk, kwaliteit en lokale samenwerking, waarmee wij onze klanten maximaal kunnen bedienen.