Boete bij geen actuele RI&E?

19 september 2019

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht in Nederland. Dit resulteert erin dat het door ondernemers vaak wordt gezien als een moetje waar zij weinig zin in hebben en wat blijft verschuiven op de prioriteitenlijst. Vooral kleinere bedrijven blijken vaak niet aan hun verplichting te voldoen en maar 35% van alle ondernemingen heeft een RI&E inclusief Plan van Aanpak.

Boete

Of een onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een juist RI&E beleid wordt regelmatig getoetst door de inspectie SZW. Inspectie zal dus ook plaatsvinden wanneer er géén ongeval heeft plaatsgevonden. Inspectie SZW wil deze controles gaan vervijfvoudigen! Wanneer men tekortschiet in het beleid, volgt er een waarschuwing met een gestelde termijn. Deze waarschuwing kan uitmonden in een bestuurlijke boete die steeds verder oploopt en uiteindelijk zelfs kan uitmonden in een proces-verbaal.

De Beleidsregel boeteoplegging Arbo wetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd: u krijgt nu eerder een hogere boete. Voorbeeld? RI&E-plichten onvoldoende nageleefd? Van categorie 4 naar 5: max. € 4.500,- (was € 3.000,-). Geen RI&E? Dat is nu een overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000,- (was € 750,-). Geen plan van aanpak? Overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000 (was € 750,-). Andere tekortkomingen RI&E en/of plan van aanpak? Van categorie 2 naar max.€ 1.500,- (was € 750,-).

Kortom: ondernemingen zijn er zeker bij gebaat als zij hun RI&E zaken op tijd en goed op orde hebben.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

0493 - 782 287

Of vul het formulier in:

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Workshop Veiligheidsbewustzijn!

Op 3-10 organiseren wij een gratis workshop "Veiligheidsbewustzijn"

Veiligheid is een cultuur! Vind je het lastig om deze cultuur te veranderen? Wil je in een organisatie werken waar veiligheid écht op nummer 1 staat?

Schrijf je dan nu in voor de gratis workshop!

Voor wie?
Werkgevers, Managers, preventiemedewerkers, HRM functionarissen en medewerkers betrokken zijn bij uitvoering geven aan veiligheidsbeleid.