Nieuwe VCA maakt alles veiliger

16 september 2019

VCA is nog steeds een praktisch instrument. Een goed hulpmiddel om de veiligheid op de werkvloer te borgen. Dat is altijd het uitgangspunt geweest. Met de introductie van de nieuwe norm is er wel wat veranderd.

Wat is anders?

De  nieuwe norm verlangt dat er een volwaardige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aanwezig moet zijn. Dat is een wettelijke verplichting. Opgenomen in artikel 5 van de Arbowet. Alleen een functie-RIE is niet voldoende! Dat was prima voor de oude norm.

De nieuwe norm is duidelijk. Er moet een complete VGM-RIE zijn. Deze moet getoetst zijn door een gecertificeerde kerndeskundige.

Maakt het bedrijf gebruik van een relevante goedgekeurde branche specifieke-RIE, en zijn er niet meer dan 25 medewerkers actief  in de organisatie, hoeft deze niet getoetst te worden. In alle andere gevallen dus wel. Dit geeft soms discussie. Er wordt een branche-RIE gebruikt. Alleen de activiteiten zijn anders. De auditor kan dit niet accepteren.

Ook belangrijk dat in de VCA-scope geen andere activiteiten benoemd worden dan in de betreffende branche-RIE genoemd worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van een MKB-RIE. Deze is prima. Is ook erkend, alleen vaak onbruikbaar voor VCA-certificering.

Ondanks het gebruik van een branche-RIE of een door een gecertificeerde kerndeskundige getoetste RIE, kan de auditor niet akkoord gaan met de aanwezige RIE.  De auditor kan de RIE niet accepteren als de in de scope genoemde activiteiten niet of niet voldoende zijn beschreven, het hoofdstuk milieu en gevaarlijke stoffen niet aanwezig is.

De functie-RIE kan dan een positieve aanvulling zijn. In dit geval levert dit een non-conformity op. Het bedrijf moet dan een RIE opstellen en laten toetsen door een kerndeskundige.

De VCA norm geeft goede handvatten om het werk allemaal een stukje veiliger te maken. Het is teleurstellend dat er bedrijven zijn die het Vca-certificaat alleen zien als sleutel tot werk. Deze bedrijven zoeken de randen op om met een minimale inspanning te voldoen aan de minimumeisen van de norm. Werken conform de VCA norm biedt juist veel mogelijkheden om te zorgen dat medewerkers (nog) meer pret in het werk krijgen. Aandacht schenken aan vakmanschap en hoe er veilig(er) en slimmer gewerkt kan worden heeft een positief effect. En dan zijn we weer terug op de doelstelling van het VCA-systeem.

Door Wilbert Timp op 30 augustus 2019, VCA nieuws

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Zijn uw blusmiddelen aan onderhoud toe?

Laat het periodiek onderhoud en controle van uw brandblusapparatuur uitvoeren door onze REOB gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen. Alles onder 1 dak, hoe makkelijk kan het zijn!

Op zoek naar een leverancier voor uw BHV materialen?

Voor (veiligheids-) pictogrammen en EHBO materialen zoals verbandtrommels bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar een AED? OTC heeft het dealer-schap van de Philips AED. Hiermee kunnen we voor een goede prijs een kwalitatieve AED leveren.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden!

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting?

Voor een adequate uitvoering van de RI&E beschikken wij over een brede ervaring, waardoor wij een vaste aanpak kennen, alsmede een deskundige passende systematiek. Graag zijn wij u hierbij van dienst.