Informatie over de oogdouche

22 oktober 2019

Vandaag kwam in de BHV training een vraag over wat de verplichtingen zijn rondom een oogdouche.
Als in een werksituatie risico’s bestaan dat een werknemer in aanraking komt met chemicaliën of waarbij kans is op verbranding, is een nood- en oogdouche vereist. Ook zal de werknemer verzekerd moeten zijn van een betrouwbare werking en een voldoende gegarandeerde wateropbrengst tijdens het gebruik.

Nood- en oogdouches zijn er in verschillende soorten en uitvoeringen.

  •  Enkelvoudige, op het waterleidingsysteem aangesloten, nood- en oogdouches. De wateropbrengst is bij deze nooddouches minimaal 80 liter per minuut en bij oogdouches minimaal 11 liter per minuut.
  • Mobiele nood- en oogdouches.
  • Combinatiedouches, waarbij de nood- en oogdouche gecombineerd is.
  • Slangendouche. Naast de functie van de nooddouche kan met de slangendouche ook andere delen van het lichaam gespoeld worden.
  • Plensdouches, een nooddouche die direct na het openen van de afsluiter een grote hoeveelheid water geeft (bij voorkeur tussen de 120 en 180 liter water per minuut gedurende langere tijd).
  • Onafhankelijke oogspoelstations. Dit zijn verplaatsbare oogdouches met een eigen watervoorraad van ongeveer 25 liter en een spoeltijd van ongeveer 6 minuten.
  • Oogspoelflessen, flessen met een beperkte hoeveelheid water voor plaatsen waar geen oogdouche aanwezig is. Oogspoelflessen zijn bedoelt als eerste medische hulp of ter overbrugging naar een nooddouche of eerste hulppost. Oogspoelflessen en onafhankelijke oogspoelstations mogen gezien de beperkte wateropbrengst dan ook niet gebruikt worden als oogspoelmiddelen ter vervanging van op het waterleidingsysteem aangesloten oogdouches.

Risico’s

Welk type nood- of oogdouche in de praktijk gebruikt moet worden is afhankelijk van de risico’s die op de werkplek aanwezig zijn. Dit kan bepaald worden aan de hand van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Zo zal bij een beperkt gebruik van chemicaliën,  bijvoorbeeld in een atelier voor restauratie van kunstwerken, kunnen worden volstaan met een oogdouche. Terwijl in een laad- en losstation van gevaarlijke stoffen van een chemische fabriek een plensdouche met een wateropbrengst van minimaal 120 liter per min noodzakelijk is.

Iedere seconde telt

Bij sterk bijtende stoffen moet direct en langdurig met veel water gespoeld kunnen worden. Iedere seconde is hierbij belangrijk, vooral als het gaat om het voorkomen van oogletsel. In die situaties waarbij risico aanwezig is op oogletsel dient dan ook in de onmiddellijke nabijheid een oogdouche beschikbaar te zijn. Ter overbrugging is het eventueel ook aan te bevelen om in dergelijke situaties een oogspoelfles direct op de werkplek beschikbaar te hebben. De oogspoelfles mag echter niet gebruikt worden ter vervanging van een oogdouche, tenzij dit om technische redenen niet anders kan, zoals bij moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor EHBO doeleinden kan de Barikos oogspoelfles een hulpmiddel zijn ter voorkoming van oogletsel bij contact met gevaarlijke stoffen.

Plaats van de douche

Een nood- en oogdouche moet binnen tien seconden bereikbaar zijn voor de werknemer. In de praktijk betekent dit dat de nood- en oogdouche niet verder van de werkplek verwijderd mag zijn dan maximaal zeventien meter bij normale loopsnelheid (dit was voorheen 30 meter). In situaties waarbij met corrosieve stoffen wordt gewerkt zoals zuren en logen, dient de nood- en oogdouche direct bij de werksituatie beschikbaar te zijn. In de praktijk komt dit neer op een afstand van maximaal drie meter, gerekend vanaf de werkplek.

Temperatuur van het water

Ook de temperatuur van het water is van belang bij nood- en oogdouches. Over het algemeen wordt een temperatuur tussen de 14 en 35°C geadviseerd. Een te lage temperatuur van het spoelwater is vooral pijnlijk voor de ogen. Ook kan langdurig contact met koud water de lichaamstemperatuur nadelig beïnvloeden en veroorzaakt het zogenaamd ‘chill-effect’. Daarom zijn er speciale verwarmingsinstallaties ontwikkelt voor nood- en oogdouches.

Aanvullende informatie

De normen voor nood- en oogdouches zijn te vinden in:

–          ANSI Z358.1:2009 Emergency Showers

–          EN 15154-1 Plumbed-in body showers for laboratories

–          EN 15154-2 Plumbed-in eye wash units

 

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Zijn uw blusmiddelen aan onderhoud toe?

Laat het periodiek onderhoud en controle van uw brandblusapparatuur uitvoeren door onze REOB gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen. Alles onder 1 dak, hoe makkelijk kan het zijn!

Op zoek naar een leverancier voor uw BHV materialen?

Voor (veiligheids-) pictogrammen en EHBO materialen zoals verbandtrommels bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar een AED? OTC heeft het dealer-schap van de Philips AED. Hiermee kunnen we voor een goede prijs een kwalitatieve AED leveren.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden!

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting?

Voor een adequate uitvoering van de RI&E beschikken wij over een brede ervaring, waardoor wij een vaste aanpak kennen, alsmede een deskundige passende systematiek. Graag zijn wij u hierbij van dienst.