Opleiding Coördinator/ Hoofd BHV

BHV trainingen

De Cursus Opleiding Coördinator / Hoofd BHV biedt u de vaardigheden en kennis om de vertaalslag te maken van BHV-beleid naar uitvoering. Tijdens deze praktijkgerichte cursus wordt de rol van de Hoofd BHV Operationeel geoefend tijdens diverse realistische scenario’s met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van een ontruiming en brandbestrijding. In de cursus wordt een stappenplan opgesteld om te komen tot een BHV organisatie voor het eigen bedrijf.

Bent u op operationeel niveau verantwoordelijk voor de aansturing en organisatie van de bedrijfshulpverlening in uw organisatie? Dan is de Opleiding Hoofd BHV Operationeel een passende opleiding voor u.

Tijdens de opleiding wordt er gekeken of u de benodigde vaardigheden en kennis heeft ontwikkeld. Wanneer u de opleiding met succes doorlopen heeft dan ontvangt u het certificaat Opleiding Coördinator / Hoofd BHV van OTC.

Startdatum Variant Locatie