Medewerker Logistiek Warehouse

Transport en logistiek (code 95)

Met de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bent u goed voorbereid op de verantwoordelijkheid en variëteit van een baan als logistiek medewerker. Als Logistiek Medewerker Warehouse houdt u zich bezig met de binnenkomende orders en maakt u goederen verzendklaar. U zorgt ervoor dat de binnenkomende voorraden op de juiste plek terecht komen en de kwaliteit ervan behouden blijft. De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is een volwaardige vakopleiding waarbij u kennis op doet over wat er bij een baan als logistiek medewerker allemaal komt kijken.

Doelgroep

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is bedoeld voor (toekomstige) magazijnmedewerkers die in een magazijn, warehouse of distributiecentrum verantwoordelijk willen zijn voor de binnenkomende orders, goederenopslag en het verzendklaar maken van goederen. Voor mensen die al werkzaam zijn op een logistieke afdeling is deze opleiding een goede aanvulling op hun huidige kennis.  

Niveau

MBO niveau 2

Vooropleiding

Voor de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist.

Diploma/certificaat

Het examen wordt afgenomen door het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) op diverse examenlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u graag naar de website van het CBR. Bij goed gevolg ontvangt u een CCV erkend diploma.

Belangrijke informatie: M.i.v. juli 2017 stopt het CBR met het examineren van deze opleiding. U sluit uw diploma vanaf juli 2017 af met een IVIO diploma. U boekt uw examen via OTC Someren. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor actuele kosten verwijzen wij u graag naar het bedrijfsbureau van OTC Someren. 

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0493-782287 of per mail via info@otc-someren.nl. Wij helpen u graag verder!

Programma

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit vier modulen.

Module 1: Het magazijn en de functie logistiek medewerker

De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een logistiek medewerker komen tijdens deze module aan bod. Hiernaast zullen de soorten warehouses, de automatisering en interne transportmiddelen van een warehouse aan bod komen.

Module 2: Goederenontvangst en - opslag

Een logistiek medewerker houdt zich bezig met de ontvangst van goederen en de opslag hiervan. In deze module leert u welke controles een logistiek medewerker uitvoert en wat er komt kijken bij het laden en lossen van goederen. Ook de hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt, komen aan de orde. Na ontvangst worden de goederen opgeslagen. Bij het opslaan van de goederen moet in het oog worden gehouden dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurd. U leert de beschikbare ruimte in een magazijn zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat de goederen goed bereikbaar zijn. Daarnaast worden de methodes van opslag, blokstapeling, stellingen en pallets behandeld.

Module 3: Orderproductie, expeditie en voorraadbeheer

Tijdens deze modulen worden de verschillende methodes voor het order verzamelen behandeld. Een onderdeel van het werk van een logistiek medewerker is het verzendklaar maken van goederen. Hierbij moeten vrachtauto’s van transporteurs worden geladen. Het laden van de vrachtauto’s gebeurd met behulp van hulpmiddelen, deze hulpmiddelen komen tijdens deze module aan bod. Daarnaast zullen de verpakkingen en de soorten documenten die bij het verzenden van goederen worden gebruikt aan bod. Ook het voorraadbeheer en de administratie en inventarisatie van de voorraad komen aan de orde. Tenslotte is er aandacht voor het voorkomen van criminaliteit binnen het warehouse.

Module 4: Wet- en regelgeving

In deze module komen de verschillende aspecten van veilig werken in een warehouse aan bod. Onder andere de Arbowet, de omgang met verschillende gevaarlijke goederen en de arbeidsvoorwaarden zullen aan de orde komen.

Examen

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse wordt afgesloten doormiddel van een schriftelijk examen bij het CBR. Hieronder staat de belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van het CBR per module beschreven. 

Belangrijke informatie: M.i.v. juli 2017 stopt het CBR met het examineren van deze opleiding. U sluit uw diploma vanaf juli 2017 af met een IVIO diploma. 

Module 1: Het magazijn en de functie logistiek medewerker

De belangrijkste examenstof is:

 • de relatie benoemen tussen de kwaliteitsaspecten in het werk van een magazijnmedewerker
 • de kerntaken beschrijven van functies in een magazijn conform MBO kwalificatiestructuur
 • de functie ‘retour logistiek’ beschrijven
 • aan de hand van een schema ‘het material management’ en ‘de physical distribution’ aanduiden
 • een voorbeeld geven van het verwerken van informatie met behulp van elektronische apparatuur
 • de financiële en operationele gevolgen van fouten gemaakt door de logistiek medewerker benoemen

Module 2: Goederenontvangst en - opslag

De belangrijkste examenstof is:

 • de ladingdocumenten inkomende goederen herkennen en toepassen
 • het belang aangeven van het melden van schade en andere onregelmatigheden van inkomende goederen
 • voorbeelden noemen voor het overwinnen van hoogteverschillen bij het lossen
 • factoren benoemen die van invloed zijn op methoden van magazijnindeling/opslagwijze
 • aan de hand van een gegeven voorbeeld de juiste locatie van een voorraad aangeven
 • de toepassing van opslagmiddelen benoemen
 • controlepunten noemen waarop een stelling gecontroleerd moet worden
 • stellingbelastbaarheid bepalen aan de hand van een stellingbelastbaarheidsaanduiding
 • een keuze maken voor het gebruik van een bepaalde palletmaat/soort pallet
 • de kenmerken noemen van een productdrager

Module 3: Orderproductie, expeditie en voorraadbeheer

De belangrijkste examenstof is:

 • aan de hand van een gegeven voorbeeld noemen wat te doen bij de constatering van manco’s
 • de aandachtspunten noemen van het verzendgereed zetten van de goederen
 • de kenmerken noemen van orderverzamelsystemen en on orderverzamelmethoden
 • de hulpmiddelen bij het laden benomen en omschrijven
 • soorten verpakkingen omschrijven
 • de factoren noemen die van invloed zijn op het samenstellen van een transporteenheid
 • de maatvoering van het collomodulair systeem kennen en aan de hand hiervan een voorbeeld van het belang aantonen
 • de methoden noemen die worden gebruikt om een ladingeenheid extra steun te geven
 • aandachtspunten noemen bij het beladen van externe transportmiddelen
 • aangeven waarop de te beladen vrachtauto visueel moet worden gecontroleerd
 • aan de hand van een gegeven voorbeeld het verschil aangeven tussen werk- en bulkvoorraad
 • aan de hand van een gegeven situatie de plaats voor snellopers en langzaamlopers vaststellen
 • methodes van inventariseren benomen

Module 4: Wet- en regelgeving

De belangrijkste examenstof is:

 • de functie van de Arbo-wet noemen
 • de taken van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) noemen
 • het belang van een werkoverleg nomen
 • de functie van medezeggenschap/OR noemen
 • benomen wat een CAO en Arbeidsvoorwaarden zijn
 • de functie van een arbeidsovereenkomst noemen
 • aan de hand van een afbeelding de betekenis van de gebods-, verbods- en waarschuwingsborden in een magazijn noemen
 • mogelijke gevaren herkennen aan de hand van etiketten
 • richtlijnen voor de juiste fysieke belasting (tillen, zitten en lopen) noemen
 • omschrijven op welke wijze de risico’s voor de fysieke overbelasting tot een minimum zijn te beperken

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

(Zater)dagopleiding:     6 lesweken
Avondopleiding:           12 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bedrijfsbureau.

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bedrijfsbureau.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over deze cursus? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem voor maatwerk zoals grotere groepen of incompany trajecten contact  met ons op.

Startdatum Variant Locatie