NEN3140 V.O.P.

Overige trainingen

Wat is een Voldoende Onderricht Persoon, en wie komen hiervoor in aanmerking?

Werkt u nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied? Dit betekent dat er kans is op elektrotechnische gevaren zoals ­elektrocutie, brand- en explosiegevaar. Vanuit arbowet- en -regelgeving worden eisen gesteld om zo veilig en gezond mogelijk te werken. De NEN 3140 beschrijft hoe. Certificering is belangrijk. Hiermee laat u zien dat u veilig werkt, procedures kent en risico’s kunt inschatten.

Een VOP'per is een medewerker die geen elektrotechnische opleiding heeft of onvoldoende kennis ervan heeft, maar na een gedegen instructie wel zelf kleine klusjes kan doen zoals:

 • Kleine reparaties, zoals het vervangen van lichtschakelaars en wandcontactdozen
 • Het keuren en repareren van elektrische gereedschappen
 • Het verhelpen van kleine storingen aan machines

De cursus NEN3140 V.O.P. bevat de volgende onderwerpen:

 • Relatie NEN 3140 met Arbowet en Europese normen
 • Gevaar van elektriciteit
 • Uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Bescherming tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 • Beveiligen tegen overstroom
 • Herkennen van schakelmateriaal
 • Bedienen en meten
 • Praktijkinstructie in het laagspanningspracticum

 

De VOP laagspanningscursus duurt 1 dag

Startdatum Variant Locatie