Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Met een vrachtwagen rijbewijs C mag je een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa meer dan 3500 kg bedraagt.

Hoe ziet dit eruit?

Voordat je een vrachtwagenrijbewijs kunt aanvragen, moet je onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Voor het aanvragen van het C-rijbewijs zonder code 95 moet je minimaal 21 jaar zijn.
 • Voor het aanvragen van het C-rijbewijs mét code 95 moet je minimaal 18 jaar zijn.
 • Je dient in het bezit zijn van een (geldig) rijbewijs B.

Medische keuring

Voordat je het praktijkexamen kunt reserveren, moet je medisch zijn goedgekeurd. Hiervoor moet een gezondheidsverklaring ingediend worden en je dient je te laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde Arbodienst.  Als je medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van Geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Na het invullen en betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,80) ontvang je binnen enkele weken een bericht met een bevestiging en documenten die je mee moet nemen naar de rijbewijskeuring. Wij maken voor jou een afspraak bij de Arboarts. De kosten voor de keuring worden aan je doorberekend. 

Voordat je met de praktijk start dien je eerst onderstaande theorie modules te behalen;

Theorie 1: Verkeer en Techniek (RV1)

Je bereid je voor op een examen bij het CBR, bestaande uit 65 meerkeuzevragen over gedragsregels, verkeerswetgeving, en werking van de techniek van de vrachtwagen middels een e-learning. In deze e-learning kun je rustig, op eigen tempo, de theorie doorlopen en oefenvragen maken. Zodra je de theorie beheerst plannen wij een examen in bij het CBR.

Het theorie-examen duurt 75 minuten.
Kijk hier voor een algemene uitleg over het theorie-examen.

Het examen bestaat voor een groot deel uit meerkeuzevragen. Daarnaast zijn er ook nieuwe vraagsoorten in het examen opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe vraagsoorten in de examens.

Theorie 2: Administratie Goederenvervoer (V2C)

Dit onderdeel bestaat ook weer uit 65 meerkeuzevragen over veiligheidsaspecten, milieuaspecten, arbeidstijdenwet, arbeidstijdenbesluit en bepalingen vervoerswetgeving.

Ook voor deze module kun je je voorbereiden middels een e-learning en rustig op eigen tempo de theorie doorlopen en oefenvragen maken. Zodra je de theorie beheerst plannen wij een examen bij het CBR.

Het theorie-examen duurt 75 minuten.
Kijk hier voor een algemene uitleg over het theorie-examen.

Het examen bestaat voor een groot deel uit meerkeuzevragen. Daarnaast zijn er ook nieuwe vraagsoorten in het examen opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe vraagsoorten in de examens.

Theorie 3: Casussen goederenvervoer (V3C)

Dit examen komt erbij als je beroepschauffeur wordt. Dit examen bestaat uit 45 vragen over de cases (probleemstellingen) in de administratie.

Het theorie-examen duurt 120 minuten. Kijk hier voor een algemene uitleg over het theorie-examen.

Het examen bestaat voor een groot deel uit meerkeuzevragen. Daarnaast zijn er ook nieuwe vraagsoorten in het examen opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe vraagsoorten in de examens.

Zodra je bovenstaande theorie examen hebt afgerond kunt je starten met het praktijkgedeelte.

Praktijklessen en examen Vrachtwagen C praktijk (C) (VPTC/VPBC)

Tijdens het rijden met de vrachtwagen wordt zoveel mogelijk de praktijk nagebootst. Je gaat lessen op onze DAF CF 290 FA. Het rijden vindt zowel binnen als buiten de bebouwde kom plaats. Onderdelen welke aan bod komen zijn;

 • Rijklaar controle
 • Professioneel rijgedrag
 • Verkeersgedrag tijdens de rit
 • Bijzondere verrichtingen
 • Voertuigbeheersing richtlijn
 • Ergonomie en veiligheid.
 • toets besloten terrein
 • praktische toets lading zekeren

Na de intake wordt samen met jou het aantal lesuren bepaald. Aansluitend wordt door ons een praktijk examen bij het CBR ingepland. Tijdens dit praktijkexamen van 85 minuten moet je de examinator tonen dat je het voertuig in alle facetten en onder uiteenlopende omstandigheden beheerst. De uitslag van dit examen is 3 jaar geldig.

De theorie bestaat uit:

 1. Theorie deel 1: Verkeer & Techniek (RV1)    16 uur zelfstudie
 2. Theorie deel 2: Administratie (V2C)               8 uur zelfstudie
 3. Theorie 3: Casussen (V3C)                           8 uur zelfstudie

Onderdeel 1 bereid je voor op een examen bij het CBR, bestaande uit 65 meerkeuzevragen over gedragsregels, verkeerswetgeving, en werking van de techniek van de vrachtauto middels een e-learning. Met dit zelfstudie pakket kunt u rustig op eigen tempo de theorie doorlopen en oefenvragen maken. Zodra u de theorie beheerst plannen wij voor u een examen bij het CBR.

Onderdeel 2 bestaat ook weer uit 65 meerkeuzevragen over veiligheidsaspecten, milieuaspecten, arbeidstijdenwet, arbeidstijdenbesluit en bepalingen vervoerswetgeving.

Onderdeel 3 is een aanvulling op het onderdeel V2C – Administratie goederenvervoer en maakt deel uit van de basiskwalificatie code95 voor beroepschauffeurs.

Je krijgt op dit examen 3 cases waarover 15 vragen gesteld worden. In totaal krijg je dus 45 3-keuze vragen (A, B of C) waarvan je er minimaal 36 goed moet beantwoorden.

Zodra je bovenstaande theorie examen hebt afgerond kun je starten met het praktijk gedeelte.

Rijlessen

Na de intake wordt samen het aantal lesuren bepaald. Ook worden onderstaande praktische toetsen ingepland welke onderdeel zijn van de basis kwalificatie code 95.

Praktische toets (VPTC)

De praktische toets is een onderdeel van de basiskwalificate Code95 en bestaat voor vrachtwagenchauffeurs uit een aantal scenario’s uit de beroepspraktijk. Deze scenario’s zijn:

 • het correct beladen (stuwen) van een vrachtwagen,
 • controle van veiligheidsvoorzieningen,
 • maatregelen bij noodsituaties,
 • voorkomen van criminaliteit,
 • schadeformulier
 • maatregelen bij gladheid en storingen

Gedurende een dagdeel training worden alle bovenstaande onderwerpen behandeld en wordt de cursusdag afgesloten met een examen. OTC heeft eigen gecertificeerde instructeurs die onder toezicht van het CBR/CCV de examens voor de praktische toets mogen afnemen. Je doet dus examen bij OTC met een instructeur van OTC.

Toets besloten terrein (VPBC)

De toets besloten terrein is een onderdeel van de basiskwalificate Code95 en bestaat voor vrachtwagenchauffeurs uit 7 opdrachten. Deze opdrachten zijn:

 • Spiegelgebruik / spiegelafstelplaats
 • In een rechte lijn achteruit rijden met een precisiestop
 • Naar links of vooruit rijden met een precisiestop
 • In rechte lijn achteruit rijden naar een denkbeeldige muur met een precisiestop
 • Slalom vooruit met precisiestop
 • Zijdelings verplaasten naar links of rechts achterwaarts
 • 180 graden draai binnen een beperkte ruimte

OTC heeft een eigen besloten terrein in Someren-eind waar gedurende een training van een halve dag alle bovenstaande opdrachten worden geoefend. De dag wordt afgesloten met een examen. OTC heeft eigen gecertificeerde instructeurs die onder toezicht van het CBR/CCV de examens voor de toets besloten terrein mogen afnemen. Je doet dus examen bij OTC met een instructeur van OTC.

Aansluitend wordt door ons een praktijk examen bij het CBR ingepland. Tijdens dit praktijkexamen van 85 minuten moet je de examinator tonen dat het voertuig in alle facetten en onder uiteenlopende omstandigheden beheerst wordt. De uitslag van dit examen is 3 jaar geldig.

De kosten bedragen 3275 euro. Hierin is opgenomen;

 • Theorie zelfstudie pakket (e-learning)
 • Theorie- examens (RV1,R2C en V3C)
 • Toets besloten terrein (VPBC) en de praktische toets (VPTC)
 • 20 uur rijlessen in DAF CF 290 FA
 • Praktijkexamen C

Meer of minder rijlessen worden verrekend, per 1,5 uur 125 euro.

Prijzen zijn exclusief keuringskosten en 21% BTW.

Vrachtwagen rijbewijs C met code 95

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

0493 782 287
Bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur
veiligheidscentrum@otc-someren.nl
 • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring