Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Risico inventaristie

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting conform artikel van de Arbowet. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren. Met het inventariseren en evalueren van de risico’s worden de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht en schriftelijk vastgelegd.

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op alle relevante processen. Uit de risico inventarisatie volgt een Plan van Aanpak, vertaald in concrete maatregelen, gekoppeld aan een tijdsplanning welke redelijkerwijs haalbaar is. Wij kunnen samen tevens met u kijken en advies geven aangaande zaken zoals het Arbobeleid, ziekteverzuim, ongevallenregistratie, BHV invulling en het bedrijfsnoodplan.

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting conform artikel van de Arbowet. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren. Met het inventariseren en evalueren van de risico’s brengen we de knelpunten in het bedrijf in kaart en leggen we deze schriftelijk vast.

Op basis van de geconstateerde knelpunten dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld.

Meer informatie over het uitvoeren van een RI&E kunt u vinden op www.rie.nl

WERKWIJZE RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op alle relevante processen. Uit de risico inventarisatie volgt een Plan van Aanpak. Deze vertalen wij in concrete maatregelen, gekoppeld aan een tijdsplanning welke redelijkerwijs haalbaar is.

Wij kunnen samen met u kijken en advies geven omtrent zaken zoals het Arbobeleid, ziekteverzuim, ongevallenregistratie, de BHV invulling en tot slot het bedrijfsnoodplan.

UITVOERING

Voor een adequate uitvoering van de RI&E beschikken wij over een brede ervaring. Hierdoor kennen wij een vaste aanpak, alsmede een deskundige passende systematiek. Graag zijn wij u hierbij van dienst.

Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van uw bedrijf noodzakelijk. Een inventarisatieonderzoek bestaat derhalve uit twee delen: een gesprek met een verantwoordelijke persoon aangaande Arbo en een rondgang door het bedrijf. In voorkomende gevallen kan een bezoek aan het werk op locatie(s) noodzakelijk zijn. Aan de hand van de verkregen gegevens maken we een reportage samen met een voorstel Plan van Aanpak.

Uw RI&E wordt compleet opgeleverd met een Plan van Aanpak en voorzien van de wettelijk verplichte toetsing. Daarmee heeft u een RI&E welke officieel is erkend. Het rapport samen met Plan van Aanpak bespreken we na en voorzien we van toelichting.

Let op!

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. De Arbeidsinspectie controleert op naleving van de voorschriften en kan hier boetes voor opleggen. Daarnaast stellen verzekeringsmaatschappijen verplicht je hieraan te houden, denk hierbij o.a. aan bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, die tenminste aan de wettelijke voorschriften moet zijn voldaan. Indien uw bedrijf niet aan de wettelijke voorschriften voldoet, is de kans groot dat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert. U dient jaarlijks uw Plan van Aanpak te actualiseren zodat jullie aan kunnen tonen het veiligheidsbeleid na te leven.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

0493 782 287
Bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur
veiligheidscentrum@otc-someren.nl
  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring