Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

ADR

ADR is de afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. ADR is een Franse afkorting dat staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Er zijn 39 landen toegetreden tot het verdrag, waaronder Nederland en België.

De kennis die een chauffeur op zijn minst moet hebben voor een ADR certificaat beslaat vooral: Kennis over de voorschriften ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen. Kennis over de verschillende gevarenklassen die er zijn. Kennis over de verschillende etiketten en wat de opschriften betekenen. Kennis over veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen. Kennis over het blussen van een eventuele brand. Een chemische brand vereist andere blustechnieken dan een normale brand!

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring