Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

BHV trainingen

Het is belangrijk dat de bedrijfshulpverlening (BHV) goed is geregeld. Noodsituaties kunnen niet altijd worden voorkomen. Snel en adequaat handelen kunnen letsel en schade veelal beperken. Heb jij je BHV certificaat al gehaald? Ook voor de opfriscursus kan je bij ons terecht. Daarnaast kan je nog diverse vervolg cursussen volgen.

Veel cursussen zijn te volgen als volledige klassikale training of in een Blended Learning variant. Dit is een combinatie van e-learning (een internet-lesprogramma) waarin kandidaten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voorbereiden op het praktijk gedeelte. Kandidaten worden toegelaten tot het praktijk gedeelte als zij het toelatingscertificaat van het e-learning programma hebben behaald. Door de voorbereiding middels thuisstudie wordt er geen theorie meer gedoceerd tijdens de training en gaat de instructeur praktisch aan de slag met de kandidaten. Het klassikale gedeelte kan daarmee worden verkort.

BHV cursus bij OTC

  • praktijk gerichte cursus
  • Cursus op jouw of onze locatie
  • persoonlijk contact
  • Altijd verrassend

Verplichtingen bedrijfshulpverlening

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

BHV Nen-norm 8112

De NEN-norm 8112:2017 is per 2017 van kracht.

In de Arbo regelgeving is een aantal jaren geleden flink geschrapt. Onder andere de normstelling voor opleiden en herhalen is losgelaten. Deze is vervangen door de verplichting voor de werkgever om te allen tijde te beschikken over een adequaat functionerende BHV-organisatie.

De nieuwe NEN moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV). De nieuwe norm is bedoeld voor zowel ‘de bakker op de hoek’ als grote complexe organisaties.

Uitgangspunt bij de opzet van de BHV is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van het bedrijf en dat BHV een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Hierin wordt expliciet gesteld dat alleen opleiden niet voldoende is, maar dat er meer geoefend moet worden. Regelmatig oefenen met de specifieke kenmerken van uw locatie zijn essentieel om optimaal voorbereid te zijn op een calamiteit.

De NEN 8112 is een samenvoeging van de normen NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen.

Naast het wettelijk kader zijn in de norm vier principes leidend:

1. de omslag van norm- naar risico denken
2. continuïteit van bedrijfsvoering
3. zelfredzaamheid
4. gelijkwaardigheid.

Met gelijkwaardigheid wordt een goede afstemming van het BNO-beleid in relatie met de B, I en O componenten (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) bedoeld.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

0493 782 287
Bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur
veiligheidscentrum@otc-someren.nl
  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring