Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geldigheid bhv-diploma

Geplaatst op 23 november 2021

Hoe lang is mijn BHV-diploma geldig?

Het diploma bhv, behoudt zijn geldigheid voor 1 jaar. Op je diploma staat een afgiftedatum, dat is de datum waarop je het behaald hebt. Dus vanaf die datum is dat diploma nog 1 jaar geldig. Door jaarlijks de herhalingscursus bhv te volgen, behoudt het diploma zijn geldigheid. Je krijgt daarvoor een herhalingscertificaat met een nieuwe afgiftedatum.

Waarom moet ik ieder jaar mijn bhv herhalen?

Een bhv-cursus volgen is één ding. Maar om je kennis en vaardigheden vervolgens ook op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, is regelmatig herhalen en oefenen noodzakelijk. Dat komt door de manier waarop ons brein werkt; om iets nieuws te leren, moeten we de stof blijven herhalen en oefenen totdat er in onze hersenen blijvende, stevige verbindingen zijn gemaakt. Hiervoor geldt: ‘Iets wat je niet vaak doet, doe je vaak niet goed’.

Regelmatig herhalen en oefenen op de werkplek vergroot de kans dat je competent blijft. En dat je daadwerkelijk adequaat optreedt als het er echt om gaat; óók tijdens noodsituaties.

Je houdt je diploma geldig en de in de basiscursus aangeleerde kennis en vaardigheden op peil, door jaarlijks de herhalingscursus bhv te volgen. Een concrete wettelijke termijn daarvoor is er niet.

In de Arbowet staat hierover het volgende in artikel 15 lid 3:

De bedrijfshulpverleners moeten zodanig in aantal zijn, zodanig zijn opgeleid en uitgerust en zodanig zijn georganiseerd, dat zij bovengenoemde taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbowet).

Uitgangspunt is dat de bhv’ers in noodsituatie (zoals een reanimatie of een brand) adequaat kunnen optreden. OTC adviseert  daarom een minimale jaarlijkse herhaling als norm aan te houden. Dit is ook een vuistregel van Inspectie SZW. Op die manier blijven de kennis en vaardigheden van bhv’ers op peil. Dat is vooral belangrijk omdat zij in het dagelijks werk geen routine opdoen met de bhv-taken.  Ze handelen alleen als er een incident is en moeten deze vaardigheden over het algemeen onverwacht en zonder tijdsverlies uitvoeren.

Hoe controleer ik geldigheid van mijn bhv- diploma?

Dat kan je doen door te kijken naar de afgiftedatum die op je diploma of certificaat staat. Die datum is de datum waarop je het behaald hebt. Vanaf die datum is je diploma nog 1 jaar geldig.

Door corona kon ik geen cursus volgen, dus wordt dan mijn diploma verlengd?

Nee, je diploma wordt niet verlengd. Aan het begin van de coronacrisis, toen de intelligente lockdown werd afgekondigd, is er een coulance periode ingesteld. Immers niemand was echt voorbereid op wat er komen zou; bhv-cursussen mochten niet doorgaan en daarnaast wilden werkgevers hun medewerkers niet op cursus sturen.

Inmiddels is er een Brancheprotocol ontwikkeld. Dit biedt handvatten voor opleiders om, binnen de geldende regerings- en RIVM-Coronamaatregelen, toch op te kunnen leiden.

Het kabinet heeft per 3 maart 2021 het belang onderstreept dat er doorgang van bhv-cursussen plaatsvindt. Het blijft belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de bhv-organisatie.  Er zijn óók tijdens de pandemie mogelijk mensen op locatie of op de werkvloer. Zodra er mensen op de werkvloer aanwezig zijn, geldt de Arbowet en moet een bedrijf zorgen dat de bhv geregeld is. Daar verandert de epidemie niets aan.

Dat betekent dat wij onze werkzaamheden volledig uitoefenen en ons oefencentra volledig open is. Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het actuele Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen-tijdens-covid-19-pandemie-_15-november. OTC maakt, daar waar mogelijk, gebruik van e-learning om de contactmomenten te beperken.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring