Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

RI&E, wat gaat er veranderen?

Geplaatst op 07 juli 2022

Als werkgever weet je hoe belangrijk medewerkers zijn voor het succes van jouw bedrijf. Maar, wist je ook dat je wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Wat is RI&E? Een RI&E brengt alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart, zodat de risico’s binnen de organisatie worden verkleind of worden weggenomen. Hierbij gaat het ook onder andere over de risico’s en klachten die pas over enkele jaren zouden kunnen optreden. Het doel van de RI&E is om zoveel mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen in je bedrijf te voorkomen. Het creëren van een veiligheidscultuur staat hierin centraal. Want een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor een hogere productiviteit en meer werkplezier bij de medewerkers.

Achtergrond RI&E

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E te hebben. Er zijn een aantal branche regelingen  beschikbaar echter is het de vraag of dit voor jouw organisatie van toepassing is.

De toetsing van de RI&E is altijd verplicht wanneer:

  • Een organisatie een RI&E heeft vanuit de branche regeling en meer dan 25 medewerkers in dienst heeft
  • Een organisatie die een RI&E heeft zonder branche regeling en meer dan 40 uur per week arbeid laat verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld)

Veranderingen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zal de nieuwe wet- en regelgeving van kracht gaan, gericht op de toetsing van de RI&E. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de RI&E in Nederland een belangrijker onderdeel in organisaties gaat worden. Onlangs heeft iedere ondernemer een brief ontvangen van de Arbeidsinspectie waarin nogmaals benadrukt wordt dat de RI&E een verplicht onderdeel is bij bedrijven met medewerkers in dienst. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat actiever controleren en inspecteren in werksituaties in Nederland. Een RI&E bewijst dat je als werkgever inzicht hebt in mogelijke risico’s binnen je bedrijf, en laat via actiepunten zien dat je in actie komt om je werkvloer veiliger en gezonder te maken.

Als de inspectie langskomt of je wordt uitgenodigd om jouw RI&E bij de arbeidsinspectie te uploaden en je hebt geen RI&E, kun je een boete krijgen en moet je alsnog een RI&E maken! Daarnaast zal bij een bedrijfsongeval ook direct worden gevraagd naar jouw RI&E. Mocht je deze niet direct kunnen overhandigen, wordt dit meegenomen in het uiteindelijke oordeel.

Hoe kan OTC jou hier bij helpen?

In samenwerking met SEP (salaris en personeel) kunnen wij voor jou de RI&E aanpakken. SEP heeft de expertise op het gebied van personeel (denk aan Arbobeleid, verzuimbeleid, re-integratie, duurzame inzetbaarheid) en OTC Veiligheidscentrum B.V. expertise over  de gebieden  Arboveiligheid, machineveiligheid, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen. Middels een bedrijfsbezoek, interviews met medewerkers en het online platform gaan wij met jou als werkgever in gesprek en brengen we aan de hand van de verschillende modules de risico’s en knelpunten in kaart. Hierna volgt een plan van aanpak, waarna een toetsing door een erkende Arbodienst zal plaats vinden en vervolgens een rapportage.

Na oplevering kunt u zelf aan de slag om uw organisatie bewust te maken van de risico’s en samen (indien gewenst met ondersteuning van OTC en/of SEP) te werken aan een gezonde veiligheidscultuur in het bedrijf.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring