Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Wanneer is een verdiepende RI&E nodig?

Geplaatst op 21 december 2021

Soms is het nodig dat naast de basis RI&E ook een verdiepende RI&E uitgevoerd wordt. In welke gevallen is dat zo en wat zet je erin? En moet de verdiepende RI&E ook getoetst worden?

De RI&E is een globale inventarisatie van de risico’s die voorkomen in een organisatie. Een verdiepende RI&E is eigenlijk precies wat de naam ook zegt: een nadere verdieping van risico’s die al globaal opgenomen zijn die de ‘basis-RI&E’. De aanwezige risico’s bepalen de diepgang van de RI&E. Kunnen de risico’s niet goed ingepast worden in de ‘basis-RI&E’, dan kan een verdiepende RI&E nodig zijn. 

Wanneer is een verdiepende RI&E nodig?

Bijvoorbeeld ten aanzien van gevaarlijke stoffen geldt dat de enkele constatering dat er een risico is op blootstelling aan specifieke gevaarlijke stoffen, nog niet met zich brengt dat er een complete inventarisatie is.

Er kan dan gekozen worden voor een verdiepende RI&E op dit specifieke onderwerp waarin deze punten nader uitgewerkt worden, omdat het opnemen van alle aanwezige risico’s in één document tot een onleesbaar geheel zou leiden.

Aan een aantal onderwerpen en specifieke groepen werknemers dient op grond van het Arbo besluit in de RI&E aandacht besteed worden. Deze onderwerpen kunnen bovendien in een verdiepende RI&E verder uitgewerkt worden.

 • Jeugdigen
 • Zwangere werknemers
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Explosieve veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen in het algemeen
 • Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen
 • Kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
 • Biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Lawaai
 • Trillingen
 • Kunstmatige optische straling
 • Elektromagnetische velden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Andere onderwerpen: PSA, V&G, thuiswerken

Naast de nadere inventarisaties die volgen uit het Arbo besluit (zie de lijst hierboven) kan er ook gekozen worden om ten aanzien van andere onderwerpen een verdiepende RI&E op te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om Psychosociale Arbeidsbelasting. Ook een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan), functie-RI&E ’s, Taak Risico Analyses, Machine-RI&E ‘s, gebouw-RI&E ’s zijn voorbeelden van verdiepende RI&E’s. Ook voor medewerkers die thuis of op een andere werkplek (beeldscherm)werk verrichten, moeten de Arbo risico’s in kaart gebracht worden.

Oók het sanctiebeleid is onverkort van toepassing op de verdiepende RI&E, wat concreet betekent dat wanneer de Inspectie SZW vindt dat de RI&E onvolledig is doordat een bedrijf heeft nagelaten de arbeidsrisico’s te onderzoeken (onder het mom van ‘die verdiepende RI&E komt er wel een keer’) er een waarschuwing gegeven kan worden of een boete.

Bedrijven doen er daarom goed aan óók aandacht te besteden aan de verdiepende RI&E’s en die niet te lang op de plank te laten liggen.

Bron werkenveiligheid

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

 • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring